April 1942- mesec
masovnega pregona
koroških SlovencevVsebina


Organizacija ZSI


Zgodovina
slovenskega naroda
na Koroškem

Proces zatiranja
slovenskega jezika

Plebiscit

Medvojni čas

Anšlus

Koroški Slovenci pod
kljukastim križem
do leta 1941

Napad na
Jugoslavijo

April 1942 -
mesec masovnega
pregona koroških
Slovencev

Taboriščno življenje

Upor

Vrnitev

Povojni čas

Zapisovanje spominov


Položaj
koroških Slovencev
v današnjem času


Zahvale in
seznam virov


April 1942- mesec masovnega pregona koroških Slovencev

Deportacija koroških Slovencev se je začela v zgodnjih jutranih ur 14. in 15. aprila leta 1942. Za izvedbo je bil poverjen rezervni policijski bataljon 174 iz Lesc pri Bledu. Vojaki so slovenske družine tako prestrašili, da se je nekaterim kar zmešalo in so s tem bili navezani na pomoč drugih. Lizika Leben se je spominjala tistega jutra tako: "Tistega usodnega 14. aprila 1942, ki je mnoge koroške slovenske družine pahnil v pregnanstvo, so se tudi v naši hiši pojavili policaji. Dali so nam eno uro časa, da pospravimo svoje stvari. Ker pa se nobeden ni ganil, so nas začeli priganjati, naj pohitimo, ker sicer ne bo več možno vzeti kaj s seboj. Na srečo smo imeli nekaj kovčkov in v le-te smo v naglici stlačili najnujnejše, nekaj stvari pa smo zamotali kar v pregrinjala".
Kovček
Star kovček je spremljal družino J. Janežiča v pregnanstvo (Iz zbirke F. Rehsmann za knjigo "Rod pod Jepo")
Vednost, da bi izgubili v teku nekaj minut domovino in posestvo, katero so mučno vzdrževali celo življenje, je povzročalo panično dejanje med Slovenci. Nekateri so mislili zasmoditi lastno hišo drugi pa so prosili za ustrelitev. Franc Rehsmann se je spomnil teh dogodkov: "Že smo bili skoraj pripravljeni za odhod, ko babica poklekne na hišni prag in zakliče policajem: 'Ustrelite me, jaz ne grem naprej!' Osuplen sem jo gledal. Stric in oče sta zahtevala zdravnika, saj babica ni bila sposobna za na pot, posebno še, ko nihče ni vedel, kam nas bodo odvedli. Ker pa je morala biti hiša prazna, smo babico končno le mogli spraviti k stricu - mi pa smo se počasi začeli pomikati proti vasi, obloženi z našim skromnim imetjem." Iz Salzburga so pripeljali živinske tovornjake, ki so omogočali prevoz 186 družin v vmesno taborišče Žrelec. Najstarejši je bil star 88 let, najmlajši pa 17 dni. Mnogi se še danes spomnijo, čeprav v vojni še v otroških letih, zelo detajlirano tistih pripetljajev. Spomini prikažejo svet mrzlote, lakote, preutrujenosti, nebogljenosti in obupa. 500 otrok je bilo tedaj pregnanih. Po vojni so nekateri od njih zatajevali bolečino trpljenja v molku, drugi pa so poskusili posredovati mlajšim vtise tistega časa.
Nacisti pa so tudi prizanesli nekaterim občinam s izselitvijo npr.: Bistrici v Rožu. Iz tega lahko sklepamo da je lahko župan, vodja krajevne sekcije in krajevni kmečki vodja soodločal o usodi prebivalstva.
Izseljitev
Iz knjige "Narodu in državi sovražni - Volks- und staatsfeindlich", Celovec/Klagenfurt 1992

Žrelec

Taborišču so nekaj dni poprej odvzeli 200 postelj in barake napolnili s slamo, da bi dobili prostor za 1.000 ljudi.
Žrelec
Slovenci v taborišču Žrelec (Iz zbirke F. Rehsmann za knjigo "Rod pod Jepo")
Prišleke so registrirali, slikali in jim dali številke, tako imenovane "Herdnummer" (številke ognjišča). Prejeli so izkaznice in pločevinaste oznake z vgravirano številko.
Izkaznica
Najprej so pregnance registrirali, nato so jim dali izkaznice in jih zaznamovali s številkami (Iz knjige "Narodu in državi sovražni - Volks- und staatsfeindlich", Celovec/Klagenfurt 1992)
Dodatno je bila na njej obrnjena osmica, kar je pomenilo "politisch verdächtig"(politično sumljiv). Vsaka družina je bila dodeljena posebni številki. Poslej jih niso več poklicali po imenu, temveč po ustrezni številki. Tako so jim vzeli identiteto. Postali so številke. Elizabeta Morak je pripovedovala: "Bil je nepozaben pogled na to tiho vdano, nedolžno množico v spremstvu 'častne straže' z bajoneti na puškah, na te zgarane žene in matere z otroki v naročju, na stare kmete z resnimi, vendar ponosnimi obrazi, vmes šolska mladina, iztrgana iz šolskih klopi". Tudi Francu Rehsmann so ostali ti vtisi taborišča Žrelca v spominu: "Vedno, ko pridem tam mimo, se spomnim, kako so nas takrat raztvorili na peščenem dvorišču med barakami, ograjenimi z bodečo žico in zastraženi. Pozno popoldne so nam odkazali barako, kjer v precej velikem prostoru ni bilo nobene opreme, ne mize ne stola, le za dobro ped visoka pregraja iz surovih desk je nakazovala ležišče; bilo je nastlano s slamo, vendar brez vsake odeje".
Sodelavci nemškega urada za naselitev DAG so s posestniki zapisali protokol o prevzemu. Navesti so morali velikost posestva, število živine, zaloge, opremo ter kmetijsko orodje in stroje. Nato so morali s svojim podpisom potrditi predajo premoženja predstavnikom DAG.
Prevzem
Prevzem posestva F. Ressmann (Iz zbirke F. Rehsmann za knjigo "Rod pod Jepo")
prevzem2
Prevzem posestva F. Ressmann (Iz zbirke F. Rehsmann za knjigo "Rod pod Jepo")
Kmetije so neposredno potem predali v obdelovnje preseljencem iz Kanalske doline. Za finančno vodenje izseljevenja in preseljevanja je bila dodatno ustanovljena posebna bančna organizacija, t.i. Deutsche Umsiedlungs-Treuhand-Gesselschaft. Do oktobra 1942 je dobila iz sredstev rajhovskega ministrstva za finance že nad 100 milijonov "Reichsmark" in iz transferja preseljencev samih nad 161 milijonov "Reichsmark"; konec 1943 je bilo tega denarja skupno že 221 milijonov "Reichsmark" samo iz sektorja preselitev.
Še istega dne je prispelo 224 Kanalčanov v Celovec. V nekaterih primerih pa so bile kmetije že zasedene, ker so bile dane tudi v prodajo domačim interesentom in strankarskim tovarišem.

Razburjenje med koroškim ljudstvom

Pregon je dokaz, da so oblastem manjkali konkretni dokazi za "protidržavno in protinarodno delovanje". Če bi jih namreč imeli, bi obdolžene osebe brez obotavljanja postavili pred sodišče. Tako je dejanje zapustilo med prebivalstvom sled nepojmljivosti. Medtem ko so ravnali v Žrelcu s Slovenci kot z živino, je krožilo med ljudstvom veliko razburjenje, na eni strani prav zaradi izgube slovenskega naroda, na drugi strani pa je s tem v povezavi ostalo mnogo hektarjev orane zemlje neobdelane. Osebe z visoko funkcijo, ki so pogrešale nekatere sorodnike in prijatelje ali, ki so nasplošno bile ogorčene o ravnanju s slovenskim ljudstvom, so se močno upirale, ter za nekatere le še omogočale vrnitev na kmetije.
Pri tem naj bo omenjen inž. Hans Maresch, ki je bil odgovorna oseba za premestitev 30 družin iz taborišč na svoja podjetja v Zgornji Avstriji, Nižji Avstriji ter na Dunaju.
Maresch
V pismu Nemške naselitvene družbe na bančno organizacijo DUT, je obvestilo o premestitve družine Rehsmann v Marescheve podjetje na Nižjo Avstrijo in prošnja za izdajo osebnih stvari družine na organizacijo DAG (Iz zbirke F. Rehsmann za knjigo "Rod pod Jepo")
Za družine je bil odpust izpod nadzorstva Nemškega posredovalnega urada VOMI - Volksdeutsche Mittelstelle pomemben. Čeprav so morali opravljati njim dodeljena dela, so prijemali plače, lahko so se svobodno gibali in imeli pravico do živilskih kart in s tem do oskrbe z živili, ki je pripadla vsakemu svobodnemu nemškemu prebivalcu rajha. Niso jih več obravnavali kot "narodu in državi sovražne". Tudi Wehrmacht se ni strinjala z nekaterimi izselitvami. Predvsem se je potegovala za vrnitev tistih oseb, ki so v preteklosti služili za nemški rajh. Govorice so pravile, da sta zaradi preseljevanja kmečki vodja Manner in inž. Maierhofer celo nameravala odložiti svoja mesta. Kljub vsem trudom, pa je gestapo kot glavni pristojni za izselitev le redko pustila obveljati vmešavanja. Izdelani so bili celo že načrti za nadaljne izselitve. Himmler, ki še vedno ni bil zadovoljen s situacijo na Koroškem je zahteval izgon 50.000 slovenskih prebivalcev. K sreči pa je bil kraj na katerem naj bi nastala "nova Koroška" - med Harkovom in Rostovom - že zaseden od Rdeče Armade.