Pregled straniVsebina


Organizacija ZSI


Zgodovina
slovenskega naroda
na Koroškem


Položaj
koroških Slovencev
v današnjem času


Zahvale in
seznam virov


Vsebina

Organizacija ZSI

Razni podatki o organizaciji Zveza slovenskih izseljencev


Zgodovina slovenskega naroda na Koroškem

Proces zatiranja slovenskega jezika

Preko Gutsmannovih spoznavanj in meščanske revolucije do začetka zmanjšanja števila koroških Slovencev.

Plebiscit

Nemške obljube o boljši bodočnosti v avstrijski državi in poraz kraljevine SHS.

Medvojni čas

Prvi pojav nacijonalnih socialistov in njihove namere.

Anšlus

Posledice vkorakanja nemških čet preko avstrijskih mej za slovensko prebivalstvo.

Koroški Slovenci pod kljukastim križem do leta 1941

Od odtegnitve državljanskih pravic in razpustitev oraganizacij do prvih pregonov.

Napad na Jugoslavijo

Izguba stebra za kulturno in politično delovanje.

April 1942 - mesec masovnega pregona koroških Slovencev

Izvedba "velike koroške naloge".

Taboriščno življenje

Prepoved slovenskega jezika, prisilno delo in sožitje z lagerführerjem.

Upor

Uspehi in porazi slovensko oboroženega prebivalstva Koroške.

Vrnitev

Presenečljivi dogodki ob svidenju z domovino.

Povojni čas

Želja po poravnavi škode in vračanju posestev.


Zapisovanje spominov

Oblike zgodovinske obdelave.


Položaj koroških Slovencev v današnjem času

Nadaljevanje raznarodovanja.


Zahvale in seznam virov