Položaj koroških
Slovencev v današnjem
časuVsebina


Organizacija ZSI


Zgodovina
slovenskega naroda
na Koroškem


Položaj
koroških Slovencev
v današnjem času


Zahvale in
seznam virov


Položaj koroških Slovencev v današnjem času

Nastanek člena 7 avstrijske pogodbe, "magne čarte" za varnost pravic koroških Slovencev, je tesno povezan s popravo škode, katero so Slovenci utrpeli, s priznanjem prispevka koroških Slovencev k osvoboditviji Avstrije in z zavrnitvijo jugoslovanskih pravic za območje v prvih povojnih letih. Zgleda pa, da je zelo težavno se držati pravil avstrijske ustave. Že leta 1958 so odpravili v dvojezičnih krajih pod pritiskom nemških nacionalistov obvezni dvojezični pouk. Od tedaj naprej so se učili samo več tiste osebe slovenski jezik, ki so se ob začetku leta prijavili zanj. Zaradi skrbi, da bi bili zapostavljeni, je veliko število staršev prenehalo prijaviti otroka k dvojezičnemu pouku. Na listu je sicer slovenščina v dvojezičnih krajih uradni jezik, v realnosti pa mora priznati dežela, da je s to uredbo preobremenjna. Za vsak prevod je namreč potrebna prošnja. V spominu bo Slovencem ostala posebno letnica 1972, ko je država sklenila končno uresničiti obljubo državne pogodbe iz leta 1955 in postavila v 205 dvojezičnih krajih krajevne table z nemškim in slovenskim napisom. Upanje Slovencev na boljšo bodočnost ni trajalo dolgo, saj so nacisti skratka potrgali vse na novo postavljene table. Leta 1976 so predvidevali samo še 91 dvojezičnih tabel. Odgovoren za goreče politične razprave zadnjih tridesetih let je bil predvsem prispevek iz časopisa "Ruf der Heimat", v katerem je zapisano: "Zgodovina na Koroškem še ni končana. Končno črto potegne med dva naroda le, ko enega od njiju ni več". Ta stavek in dejstvo, da do danes niso izpolnili vseh obljub avstrijske pogodbe podčrta nemško ignoranco nasproti slovenski manjšini. V povojnem času je imela dežela priložnost ustvariti primerno ravnotežje med slovenskim in nemškim ljudstvom. "Nemška straža" pa je še vedno ostala in "duševne borbe" do danes ni konec. Sicer se ljudstvo predvsem zaradi vstopa Slovenije v evropsko unijo vedno bolj spoprijazni s koroškimi Slovenci, pač pa politiki tudi vedno spet znova preprečijo razgrnitev manjšine. Torej je začasno glavno vprašanje: Ali bo prinesla prihodnjost mir?
Spomenik
1996, ob 50-letnici svojega nastanka, je ZSI na Radišah odkrila "Spomenik preganjanja"