Zahvale in seznam virovVsebina


Organizacija ZSI


Zgodovina
slovenskega naroda
na Koroškem


Položaj
koroških Slovencev
v današnjem času


Zahvale in
seznam virov


Zahvale in seznam virov

Za spletno stran smo se poslužili sledeče literature:

Die Deportation slowenischer Familien aus Kärntnen 1942. Prispevek k zgodovini koroških Slovencev v 20. stoletju ob priliki istoimenske razstave na celovški univerzi (27.5. - 25.6.2004), Österreichische Liga für Menschenrechte (izdajatelj), Dunaj 2004

Malle, Avguštin (ur.): Pregon koroških Slovencev / Die Vertreibung der Kärntner Slowenen 1942 - 2004, Zveza slovenskih izseljencev (izdajatelj), Celovec/ Klagenfurt 2002

Malle, Avguštin / Sima, Valentin (ur.): Narodu in državi sovražni / Volks-und staatsfeindlich. Die Vertreibung von Kärntner Slowenen 1942, Zveza slovenskih izseljencev, Inštitut za sodobno zgodovino na celovški univerzi, Slovenski znanstveni inštitut (izdajatelj), Celovec / Klagenfurt 1992

Zveza slovenskih izseljencev (izdajatelj): Pregnanstvo in upor / Wiederstand. Ob 40. obletnici pregnanstva koroških Slovencev in njihove vključitve v boj proti nacifašizmu, Celovec / Klagenfurt 1982

Zahvala naj bi torej veljala vsem pisateljem literature, katere smo uporabljali za spletno stran. Posebna zahvala pa velja Tereziji Pörtsch, Francu Rehsmanu in Radu Janežiču, ki so pomagali s spominskimi podatki in osebnimi slikami ustvariti spletno stran.

Za vsebino spletne strani sta odgovorna
Errenst Alexander,
Errenst Daniela
za obdelavo
Pörtsch Damjan

Spominska plošča
Frauenaurach: Spominska plošča v častni spomin vsem slovenskim izgnancem, ki so umrli pod nacističnim režimom (Slika ZSI)