Povojni časVsebina


Organizacija ZSI


Zgodovina
slovenskega naroda
na Koroškem

Proces zatiranja
slovenskega jezika

Plebiscit

Medvojni čas

Anšlus

Koroški Slovenci pod
kljukastim križem
do leta 1941

Napad na
Jugoslavijo

April 1942 -
mesec masovnega
pregona koroških
Slovencev

Taboriščno življenje

Upor

Vrnitev

Povojni čas

Zapisovanje spominov


Položaj
koroških Slovencev
v današnjem času


Zahvale in
seznam virov


Povojni čas

Želja po "poravnavi škode" je izvirala deloma iz dejanskega obžalovanja dejanj, ki jih je nacistični režim zakrivil nad slovensko manjšino v deželi. Deloma pa je izvirala iz politične preračunljivosti. Koroško niso le zasedli Britanci, temveč do 25. maja tudi jugoslovanske enote. Jugoslavija je prijavila ozemeljske zahteve in te ponovila tudi po umiku. Že 24. maja je predsednik Pokrajinskega narodnega osvobodilnega odbora (PNOO) dr. Franc Petek v pogovoru s Senior Military Gouvernment Officer Smithon zahteval restitucijo za od nacističnega režima razleščene koroške Slovence in njihove organizacije. Dvojezično šolstvo je bilo dovoljeno, slovenščina kot drugi uradni jezik pa je bila odklonjena. Že avgusta se je pričelo komisijsko vračanje kmetij nekdanjim lastnikom in popis škode. Ta proces pa je trajal vse do leta 1947.