PlebiscitVsebina


Organizacija ZSI


Zgodovina
slovenskega naroda
na koroškem

Proces zatiranja
slovenskega jezika

Plebiscit

Medvojni čas

Anšlus

Koroški Slovenci pod
kljukastim križem
do leta 1941

Napad na
Jugoslavijo

April 1942 -
mesec masovnega
pregona koroških
Slovencev

Taboriščno življenje

Upor

Vrnitev

Povojni čas

Zapisovanje spominov


Položaj
koroških Slovencev
v današnjem času


Zahvale in
seznam virov


Plebiscit

Glavna napaka katoliškega političnega in gospodarskega društva za Slovence na Koroškem pred plebiscitom je bila, da so se odpovedali ljudstvu, ki se ni strinjalo s ideologijo slovenskega društva. S slovenske strani je dobila ta velika skupina ime "nemčurji", z nemške pa "windische". Nemci so vedeli za bistveni pomen te skupine in ji tako obljubili enakopravnost na vseh ravneh pod avstrijsko oblastjo. Po uspešnem plebiscitu je bil odgovoren predvsem leta 1919 ustanovljeni KHD, da se je s polno paro nadaljevalo zapostavljanje slovenskega naroda. "Koroška naloga je: spremeniti Slovence v Nemce v teku ene življenske dobe", je dejal Artur Lemisch.