Organizacija ZSIVsebina


Organizacija ZSI


Zgodovina
slovenskega naroda
na Koroškem


Položaj
koroških Slovencev
v današnjem času


Zahvale in
seznam virov


Organizacija ZSI

Že v vojni je bila izseljencem želja pri srcu ustanoviti organizacijo, ki bi bila odgovorna za ohranitev živega spomina na pregnanstvo. Leta 1946 se je na pobudo najbolj aktivnih pregnancev uresničevala njihova želja.
V pravilih, ki jih je sprejela na ustanovnem občnem zboru 1. februarja 1946 v Celovcu, si je Zveza slovenskih izseljencev med drugim stavila nalogo:

  • da bo združevala in povezovala vse nasilno iz njihove domovine pregnane koroške Slovence;
  • da bo gojila in utrjevala slovensko narodno zavest kot tisto vrednoto, ki so jo na Koroškem hoteli uničiti z izselitvijo;
  • da bo izseljencem nudila vsestransko pomoč in podporo pri obnavljanju njihovega gospodarskega in poklicnega obstoja;
  • da bo zastopala in podpirala izseljence v prizadevanjih za popravo celotne škode, ki je bila povzročena z izselitvijo;
  • da bo pospeševala šolsko, poklicno in kulturno vzgojo in izobrazbo predvsem mladine, ki zaradi izselitve v šolski dobi ni imela nobenih možnosti izobraževanja;
  • da bo čuvala in gojila v tujini izoblikovano zavest skupnosti ter požrtvovalnost in pripravljenost za medsebojno pomoč;
  • da bo gojila spomin in tradicije iz časov pregnanstva in taboriščnega življenja ter s tem ohranjala nadaljno povezanost med izseljenci;
  • da bo zastopala gospodarske, poklicne in kulturne interese izseljencev napram javnosti in oblastem; da bo skrbela za vsakoletno obhajanje dneva spomina na nasilno pregnanstvo iz domovine.
    Spominske prireditve ZSI lahko najdete pod točko "kažipot" na strani "www.slo.at" .

Za prvega predsednika je bil določen Vinko Gröblacher. Na občnem zboru leta 1957 je njegovo delo prevzel dotedanji podpredsednik Lovro Kramer. Leta 1979 je predsedniške dolžnosti prevzel Jože Partl. Milka Vertič je bila prva, ki je prevzela tajniške dolžnosti. Leta 1949 je njej sledila Milka Wieser, nato pa je sledil leta 1951 Rado Janežič.

Odbor danes:
Predsednik: Jože Partl
1. podpredsednik: univ. prof. dr. Katja Sturm-Schnabl
2. podpredsednik: Franci Černut
Tajnica: Daniela Errenst
Namestnik tajnice: Borut-Sergej Schnabl
Blagajnik: Valentin Tolmaier
Namestnik blagajnika: Hanzi Ogris
Pregledovalec računov: Franci Rehsmann
Pregledovalec računov: Franc Jelen
Odborniki: Erih Čimžar, Vinko Gotthardt, Vladimir Prušnik, Hanzi Dragaschnik, Simona Rovšek, dr. Katja Sturm-Schnabl, Jože Urank, Irena Kokot

Ob delu so se pojavile vedno spet težave. Tako so hoteli varnostne oblasti leta 1946 preprečiti četrto obletnico zločinske obletnice. Zaradi protestov in zahtev Osvobodilne fronte pa so Slovencem le odobrili zborovanje v veliki dvorani celovškega "Volkskina". Ko so se številni udeleženci po prireditvi napotili proti mestnem središču, da bi na deželni vladi predali svojo na zborovanju sprejeto izjavo, jih je na Šentruperški cesti čakala policijska zaseda. Iz stranskih ulic in dvorišč so se policaji navalili na zborovalce, jih pretepali in končno z gasilskimi brizgalnicami brutalno razgnali. Več oseb je bilo poškodovanih in nekaj udeležencev aretiranih. Poleg tega pripetljaja so istega leta razpustili Zvezo slovenskih izseljencev. Šele po enem letu je notranji minister Helmer razveljavil protizakonito prepoved ZSI. Kršitve nad organizacijo so se nadaljevale. Zveza slovenskih izseljencev se je v povojnem času predvsem osredotočila na zahteve za odškodnine. Za uradno ocenjevanje materialne škode so med drugim bili pristojni bivši nacisti ali celo neposredno sodelavci pri izseljevanju, ki pri določanju odškodnine svojim žrtvam gotovo niso bili naklonjeni. Škodo so ugotavljali na osnovi cen iz leta 1945, tako da leta pozneje izplačana odškodnina zaradi večkratnih podražitev nikakor ni odgovarjala trenutnemu stanju; poleg tega je bil glavni del odškodnine izplačan tik pred zamenjavo oziroma razvrednotenjem denarja in so izseljenci zaradi tega utrpeli nadaljno škodo. ZSI se je morala dolga leta boriti za enakopravno upoštevanje slovenskih izseljencev z ostalimi žrtvami fašizma v Avstriji. Do danes pa so bivši nacisti in njihovi pripadniki poskusili vedno znova zatajiti usodo slovenskih družin, ali jo drugače prikazovati.
Zaradi tega je namen te strani pokazati razvoj slovenskega ljudstva na Koroškem - od začetka zatiranja že v 19.stoletju, do usodnih dni preganjanja in prenašanja spominov pregnanih do današnjega dne.